زیتون

۱ مطلب در بهمن ۱۳۹۴ ثبت شده است

من کتاب لازمم و کتاب ها این روزها در خانه ما جایگاه امنی ندارند از دست میوه ی دل!

من کتاب لازمم و به تَه تُنگ بی آبی چسبیده ام که هی باید از داخل ش جرعه جرعه آب بردارم برای نوشتن متن هایم در صفحه های مختلف.

باور کنید کتاب لازمم!

۱ نظر ۰۵ بهمن ۹۴ ، ۰۱:۵۱
مریم حدادی